• Prima
 • /
 • Procesul decizional
 • /
 • Proiect de decizie ,,Cu privire la reorganizarea Serviciului social „Casă comunitară” de pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Casă Comunitară „Romanița” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului
Remis spre consultare publică

Proiect de decizie ,,Cu privire la reorganizarea Serviciului social „Casă comunitară” de pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Casă Comunitară „Romanița” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului

Data publicării: 25.01.2023 08:00

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului organizează, începând cu data de 25 ianuarie 2023, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la reorganizarea Serviciului  social „Casă comunitară” de pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Casă Comunitară „Romanița” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

Scopul Serviciului este de a oferi copilului cu dizabilități severe îngrijire continuă, dezvoltarea aptitudinilor de autoservire și socializare a beneficiarilor în vederea asigurării acestora cu un mod de viață pe cât este posibil apropiat de cel obișnuit comunității, pentru o perioadă determinată de timp.

Prevederile de bază ale Serviciului social Casă Comunitară „Romanița”:

Serviciul este destinat pentru:

 1. copiii privați temporar sau permanent de mediul familial;
 2. copii încadrați în grad de dizabilitate sever și necesită îngrijire permanentă;
 3. copii care nu pot fi plasați în familia extinsă, Serviciul de asistență parentală profesionistă, Serviciul social Casa de copiii de tip familial sau adopție;
 4. copiii luați de la părinți din cauza existenței pericolului iminent pentru viața sau sănătatea acestuia, ori aflat în situație de risc;

Beneficiarii ale Serviciului social Casă Comunitară „Romanița” sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, privați temporar sau permanent de mediul familial, cu grad de dizabilitate sever confirmat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă, care nu pot fi plasați în familia extinsă, în Serviciul de asistență parentală profesionistă, Serviciul social Casa de copiii de tip familial sau în adopție;

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 885/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă Comunitară” și a standardelor minime de calitate, a fost creat prin Decizia nr. 5/5 din 22.09.2016 a Consiliului municipal Chișinău Serviciul social „Casă Comunitară”.

Proiectul de decizie este elaborat în scopul eficientizării activității Serviciului în:

 • protejarea și promovarea drepturilor beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament;
 • asigurarea condițiilor de îngrijire, întreținere, educație și dezvoltare a copilului cu dizabilități în conformitate cu particularitățile de vârstă, individuale, starea de sănătate și Standardele minime de calitate;
 • racordarea Regulamentului Serviciului la prevederile legislației în vigoare: Legea nr. 338/1994 privind drepturile copiilor, Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți; Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal; Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, Hotărârea de Guvern nr. 270/2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, Hotărârea Guvernului nr. 7/2016 cu privire la organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, Hotărârea de Guvern nr. 356/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele sanitare în cadrul serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități „Casă Comunitară”, „Locuință protejată”  și „Respiro”, Hotărârii de Guvern nr. 885/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă Comunitară” și a standardelor minime de calitate, Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău.

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 15 februarie 2023, pe adresa doamnei Olga Zaharia, șefa Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție, pe adresa electronică: olga.zaharia@pmc.md, la numărul de telefon (022) 21 26 48, sau pe adresa str. Alexandru Vlăhuță, 3, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

Regulamentul privind reorganizarea Serviciului social „Casă comunitară” de pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Casă Comunitară „Romanița” pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia, organigramei și statului de personal” şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  www.dgpdc.md, sau la sediul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, situat pe adresa  str. Alexandru Vlăhuță, 3, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

 

Date persoana de contact
Nume, prenume: Zaharia Olga
Subdiviziunea: Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului
Telefon de contact: (022) 21 26 48
Email: olga.zaharia@pmc.md