• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Proiect de decizie „Cu privire la modificarea prin completare a deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/1 din 13.06.2022”
Remis spre consultare publică

Proiect de decizie „Cu privire la modificarea prin completare a deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/1 din 13.06.2022”

Data publicării: 07.04.2023 08:00

Fracțiunea Partidului Socialiștilor din cadrul Consiliului Municipal Chișinău începând cu data de 07 aprilie 2023 publică spre consultare publică proiectul de decizie CMC Cu privire la modificarea prin completare a deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/1 din 13.06.2022.

Scopul proiectului de decizie este excluderea interpretărilor apărute la executarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/1 din 13.06.2022 „Cu privire la modificarea și aprobarea unor acte normative”  precum și excluderea discriminării la serviciile publice oferite de autoritățile publice locale din municipiul Chișinău pentru locuitorii municipiului Chișinău (cu domiciliul  legal în municipiul Chișinău) care au atins limita de vîrstă de pensionare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este faptul că, în urma primirii în audienţă locuitorii municipiului Chișinău pentru examinarea problemelor cu care se confruntă,  am constatat că, una din probleme este că nu toți locuitorii municipiului Chișinău, (atragem atenție cu domiciliul  legal în municipiul Chișinău), care au atins limita de vîrstă de pensionare beneficiază de dreptul la călătorie gratuită în transportul public municipal, și anume:

- posesori de legitimații de pensionare pentru limita de vîrstă eliberate de către Casele Teritoriale de Asigurări Sociale altele decât din municipiul Chișinău;

- posesori de legitimații de pensionare pentru limita de vîrstă eliberate de către autoritățile localităților din stînga Nistrului;

- persoanele cu domiciliul legal în municipiul Chișinău, care au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei pentru limita de vîrstă, conform legislației, beneficiari de pensie din străinătate.

Astfel, considerăm că, decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/1 din 13.06.2022 „Cu privire la modificarea și aprobarea unor acte normative”  prin care a fost aprobată lista categoriilor de populație care beneficiază de călătorie gratuită, urmează să fie completată cu prevederi care să excludă interpretările apărute în practică și să excludă discriminarea la serviciile publice oferite de autoritățile publice locale din municipiul Chișinău pentru locuitorii municipiului Chișinău (cu domiciliul  legal în municipiul Chișinău) care au atins limita de vîrstă de pensionare, or, criteriul principal la acordarea acestui drept nu este de unde pensionarul primește pensia ci faptul că este locuitor al municipiului Chișinău (cu domiciliul  legal în municipiul Chișinău) și are atinsă vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei pentru limita de vîrstă.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt cetățenii cu domiciliul  legal în municipiul Chișinău și cu vîrsta atinsă  necesară pentru stabilirea pensiei pentru limita de vîrstă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt: excluderea interpretărilor apărute la executarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/1 din 13.06.2022  și înlăturarea discriminării la serviciile publice oferite de autoritățile publice locale din municipiul Chișinău pentru locuitorii municipiului Chișinău (cu domiciliul  legal în municipiul Chișinău) care au atins limita de vîrstă de pensionare, or, criteriul principal la acordarea acestui drept nu este de unde pensionarul primește pensia ci faptul că este locuitor al municipiului Chișinău (cu domiciliul  legal în municipiul Chișinău) și are atinsă vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei pentru limita de vîrstă.

Impactul estimat al proiectului de decizie este toți locuitorii municipiului Chișinău (cu domiciliul  legal în municipiul Chișinău) care au atins limita de vîrstă de pensionare, indiferent de unde primesc pensia, vor beneficia de călătorie gratuită în transportul public

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu:

-prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr.121/2012 „Cu privire la asigurarea egalității”

Formele grave ale discriminării sînt: a) promovarea sau practicarea discriminării de către autorităţile publice;

-prevederile art. 5 lit. a) din Legea nr.121/2012 „Cu privire la asigurarea egalității”

Discriminarea poate fi eliminată prin următoarele modalităţi:

a) prevenirea oricăror fapte discriminatorii prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor măsuri pozitive de protecţie a persoanelor aflate în condiţii dezavantajoase faţă de alte persoane. Măsurile pozitive se vor aplica pînă la instituirea egalităţii şi includerea socială a persoanelor sau grupurilor de persoane aflate într-o poziţie dezavantajată faţă de alte persoane;

-prevederile art. 8 alin. (1) literele a), e), g) din Legea nr.121/2012 „Cu privire la asigurarea egalității”

(1) Este interzisă orice formă de discriminare privind accesul la următoarele servicii și privind furnizarea acestora:

a) serviciile oferite de autoritățile publice;

e) serviciile de transport;

g) alte servicii și bunuri disponibile publicului.

-prevederile art. 10 lit. b) din Legea nr.121/2012 „Cu privire la asigurarea egalității”

Subiecţii cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi asigurării egalității sînt: b) autorităţile publice;

-prevederile art. 14 lit. b) din Codul Transporturilor rutiere nr. 150/2014

Consiliile locale şi municipale, în contextul necesităţii organizării transportului rutier contra cost în trafic local: b) au dreptul să acorde, în cadrul unităţii administrativ-teritoriale respective, facilităţi de transport pentru anumite categorii de persoane, asigurînd totodată şi sursele de compensare a veniturilor ratate.

-prevederile articolelor 62-64, art. 76 din Legea nr.100/2017 „Cu privire la actele normative”

-prevederile articolelor 14, 16, 20 din Legea nr.768/2000 „Privind statutul alesului local”

-prevederile art. 6 alin. (2), 2) literele a)-c) din Legea nr.136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”;

-prevederile art. 14 alin. (1), alin.(2) lit. q), lit. z), art. 19 alin. (7) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”.

Modalitatea de consultare publică a proiectului de decizie Cu privire la modificarea prin completare a deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/1 din 13.06.2022  este audierea publică pentru consultarea opiniei cetățenilor.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi expediate pînă pe data de 24 aprilie 2023, pe adresa electronică a consilierului municipal Alexandru Bondarenco din Fracțiunea PSRM: bondsanea@mail.ru

Date persoana de contact
Nume, prenume: Alexandru Bondarenco
Email: bondsanea@mail.ru