• Prima
 • /
 • Procesul decizional
 • /
 • Proiect de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea monitoring-ului financiar și corporativ al activității întreprinderilor cu cota de participare a CMC în capitalul social”
Inițierea elaborării proiectului

Proiect de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea monitoring-ului financiar și corporativ al activității întreprinderilor cu cota de participare a CMC în capitalul social”

Data publicării: 14.04.2023 10:45

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului municipal Chișinău cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea monitoring-ului financiar și corporativ al activității întreprinderilor municipale, instituțiilor medico-sanitare publice și societăților comerciale cu cota de participare a CMC în capitalul social.

Scopul proiectului este: stabilirea procedurilor interne de desfășurare a monitoring-ului financiar și corporativ al activității întreprinderilor municipale, instituțiilor medico-sanitare publice și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar al Consiliului municipal Chișinău, de prelucrare și valorificare a informației obținute de către toate părțile implicate în proces, pentru sporirea eficienței utilizării patrimoniului public administrat de către entitățile vizate precum și gestionarea efectivă a alocațiilor financiare oferite acestora din bugetul municipiului Chișinău.

Proiectul de decizie a CMC urmează a fi elaborat în conformitate cu actele normative ale Republicii Moldova, inclusiv:

 • Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
 • Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;
 • Legea nr. 181/ 2014 finanțelor publice si responsabilităților bugetar fiscale;
 • Legea nr. 136 din 17.06.2016 cu privire la statutul municipiului Chișinău
 • Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 • Hotărârea Guvernului nr. 56 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/ municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public.

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului Regulamentului menționat, pot fi expediate până la 20.04.2023 pe adresa Direcției generale economie, comerț și turism a CMC: str. Columna, 106, sau  e-mail: dgect@cmc.md, deadd.dgect@cmc.md).

Persoane responsabile:

 1. Dna Veronica Onufrei, șef al Direcției economie, analiză și dezvoltare durabilă din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism a CMC, tel: (022) 26-01-18;
 2. Dna Volcova Aliona, șef al Secției monitoring al întreprinderilor municipal și evidența ajutoarelor de stat din cadrul Direcției economie, analiză și dezvoltare durabilă, tel: (022) 22-91-76.
Date persoana de contact
Nume, prenume: Onufrei Veronica
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 22-91-76
Email: dgect@cmc.md
Email 2: deadd.dgect@cmc.md
 
Nume, prenume: Volcova Aliona
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Email: dgect@cmc.md
Email 2: deadd.dgect@cmc.md