• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț de intenție privind procedura de elaborare a unui act normativ care va prevedea modul de acordare a ajutoarelor din bugetul municipal pentru reparația proprietății private sau din condominiu și a criteriilor de selectare a beneficiarilor respectivi
Inițierea elaborării proiectului

Anunț de intenție privind procedura de elaborare a unui act normativ care va prevedea modul de acordare a ajutoarelor din bugetul municipal pentru reparația proprietății private sau din condominiu și a criteriilor de selectare a beneficiarilor respectivi

Data publicării: 17.05.2023 08:00

Direcția generală locativ-comunală amenajare anunță începând cu data de 17 mai 2023, despre intenția de a iniția procedura de elaborare a unui act normativ care va prevedea modul de acordare a ajutoarelor din bugetul municipal pentru reparația proprietății private sau din condominiu și a criteriilor de selectare a beneficiarilor respectivi.

Toate propunerile urmează a fi transmise până la data de 30 mai 2023, la adresa str. Mihai Eminescu nr. 33, la numărul de telefon: 022-24-54-02 sau prin poșta electronică - dafl.dglca@pmc.md; persoana de contact - Lucia Cebanu, șef al Direcției de administrare a fondului locativ din cadrul DGLCA.

Date persoana de contact
Nume, prenume: Lucia Cebanu
Subdiviziunea: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: dafl.dglca@pmc.md
Email: dafl.dglca@pmc.md