Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Achiziționarea echipamentelor bactericide pentru transport public în cadrul Proiectului “MOVE IT like Lublin”

   616

Procedura de achiziție: Simplificată

Scopul achiziției este: Achiziționarea echipamentelor bactericide pentru transport public.

Termen limită de depunere a ofertelor: 17 martie 2023, 15:00

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Anunțuri și informații:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1676037288600