Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău

Дата публикации: 14.11.2022 08:00

Этапы

14.11.2022 08:00 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău

Direcția generală transport public și căi de comunicație iniţiază, începînd cu data de 16.11.2022 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău.

Scopul proiectului: Ajustarea normelor și regulilor care reglementează activitatea transportului public de călători pe teritoriul municipiului Chișinău, în conformitate cu legislația în vigoare din domeniu.

Prevederile de bază ale proiectului: Ajustarea reglementării organizării activității rutelor regulate de pasageri pe teritoriul municipiului Chișinău la legislația din domeniu, stabilirea regulilor de călătorie cu tranportul public municipal și condițiilor de contractare a serviciilor de transport public.

 Beneficiarii proiectului: Primăria municipiului Chișinău și Direcția generală transport public și căi de comunicație

 Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice:

· Ajustarea actelor normative locale la actele legislative și normative naționale în vigoare;  

· Stabilirea regulilor de călătorie în transportul public de călători;

· Îmbunătățirea calității serviciilor de transport public și condițiilor de transportare a călătorilor;

· Reglementarea condițiilor de contractare a serviciilor de transport public.

Impactul estimat al proiectului: Îmbunătățirea condițiilor de activitate a transportului public și de prestare a serviciilor de trnsport de călători în municipiul Chișinău.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr.136/2016 și Legea nr. 436-XVI/2006

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 05.12.2022, pe adresa DGTPCC, pe adresa electronică: dirtrans@pmc.md, la numerele de telefon 022-204-687, 022-204-680 și 022-204-662 sau pe adresa: or. Chișinău, str. S. Lazo, 18 (cu mențiunea REGULAMENTUL TRANSPORTURILOR AUTO DE CĂLĂTORI ȘI BAGAJE).

Proiectul de decizie, proiectul de Regulament şi nota informativă  sînt disponibile pe pagina web oficială  www.chisinau.md , www.dgtpcc.md sau la sediul: Direcției generale transport public și căi de comunicație, situat pe adresa: or. Chișinău, str. S. Lazo, 18

 Materiale aferente:

- Nota informativă

- Proiect de decizie

- Regulament

- Anexă la regulament

- Anexă la regulament