Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău

Дата публикации: 28.03.2022 08:00

Этапы

28.03.2022 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău

Direcția generală transport public și căi de comunicație iniţiază, începînd cu data de 28.03.2022 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău

Scopul proiectului: Ajustarea tarifului pentru călătoria în transportul public municipal, pentru a  evita falimentarea întreprinderilor de transport public, care prestează servicii de transport de călători în municipiul Chișinău.

Prevederile de bază ale proiectului: Stabilirea tarifului de călătorie conform valorii de referință și criteriile de plată conform unui sistem integrat de abonamente.

Beneficiarii proiectului: Primăria municipiului Chișinău și Direcția generală transport public și căi de comunicație.

Rezultatele scontate, ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice:

➢ Asigurarea echității sociale la formarea tarifelor;➢ Corelarea sistemului de tarifare în transportul public cu evoluția indicatorilor economici naționali;➢ Unificarea sistemului de tarifare pentru toate tipurile de transport public municipal;➢ Asigurarea sustenabilității financiare a prestatorilor de servicii de transport public municipal.

Impactul estimat al proiectului: Diminuarea poverii financiare a bugetului municipal

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr.136/2016 și Legea nr. 436-XVI/2006. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 15.04.2022, dlui Copaci Lilian, la adresa electronică: dirtrans@pmc.md, la numerele de telefon: 022-204-687 și 022-204-662 sau pe adresa: or. Chișinău, str. S. Lazo, 18, Direcția generală transport și căi de comunicație (cu mențiunea: METODOLOGIA DE CALCULARE  A TARIFELOR  TRANSPORT PUBLIC). 

Proiectul de decizie, Metodologia de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău şi Nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe paginile web oficiale www.chisinau.md, www.dgtpcc.md sau la sediul Direcției generale transport public și căi de comunicație, situat pe adresa: or. Chișinău, str. S. Lazo, 18.

Приложенные документы

Direcția generală transport public și căi de comunicație iniţiază, începînd cu data de 28.03.2022 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău

Scopul proiectului: Ajustarea tarifului pentru călătoria în transportul public municipal, pentru a  evita falimentarea întreprinderilor de transport public, care prestează servicii de transport de călători în municipiul Chișinău.

Prevederile de bază ale proiectului: Stabilirea tarifului de călătorie conform valorii de referință și criteriile de plată conform unui sistem integrat de abonamente.

Beneficiarii proiectului: Primăria municipiului Chișinău și Direcția generală transport public și căi de comunicație.

Rezultatele scontate, ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice:

➢ Asigurarea echității sociale la formarea tarifelor;➢ Corelarea sistemului de tarifare în transportul public cu evoluția indicatorilor economici naționali;➢ Unificarea sistemului de tarifare pentru toate tipurile de transport public municipal;➢ Asigurarea sustenabilității financiare a prestatorilor de servicii de transport public municipal.

Impactul estimat al proiectului: Diminuarea poverii financiare a bugetului municipal

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr.136/2016 și Legea nr. 436-XVI/2006. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 15.04.2022, dlui Copaci Lilian, la adresa electronică: dirtrans@pmc.md, la numerele de telefon: 022-204-687 și 022-204-662 sau pe adresa: or. Chișinău, str. S. Lazo, 18, Direcția generală transport și căi de comunicație (cu mențiunea: METODOLOGIA DE CALCULARE  A TARIFELOR  TRANSPORT PUBLIC). 

Proiectul de decizie, Metodologia de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău şi Nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe paginile web oficiale www.chisinau.md, www.dgtpcc.md sau la sediul Direcției generale transport public și căi de comunicație, situat pe adresa: or. Chișinău, str. S. Lazo, 18.