Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Transferarea datei desfășurării ședinței Comisiei pentru protecție socială, ocrotirea sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice

   10654

Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotirea sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice a Consiliului municipal Chișinău, convocată pe 03 iunie 2019, ora 16:00, se transferă, din lipsă de cvorum, pe data de 06.06.2019 ora 16:30.  

Ordinea de zi a ședinței:

Proiecte de decizii: