Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Situație excepțională teritorială în municipiul Chișinău privind evacuarea și depozitarea deșeurilor vegetale, de construcții și demolări

   916

Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău (CSE) a constatat în cadrul ședinței de astăzi, 07 septembrie 2022, situație excepțională teritorială în municipiul Chișinău privind imposibilitatea evacuării, transportării și depozitării deșeurilor vegetale, de construcții și demolări (DCD).

De asemenea, CSE constată prin decizia nr. 27 din 07.09.2020, că autoritățile centrale de mediu nu au indicat/acceptat locuri pentru depozitare, conservare și recultivare a deșeurilor, iar din această cauză au de suferit locuitorii municipiului Chișinău, inclusiv va fi afectată și activitatea întreprinderilor municipale, prejudiciul material, cauzat direct, constituind mai mult de 100 mii unități convenționale, la ziua producerii situației excepționale.

Un raport în acest sens, a fost prezentat în cadrul forului de către Direcția generală locativ-comunală (DGLCA) și amenajare, care a propus și un set de măsuri pentru gestionarea situației create.

Astfel, CSE a dispus de a permite DGLCA, pe un termen provizoriu, de 2 luni, începând cu ziua de miercuri, 07 septembrie 2022, evacuarea, transportarea și depozitarea deșeurilor vegetale și DCD, pe teritoriul carierei de extragere calcar al S.A. „Edilitate" din str. Calea Ieșilor, 36, perioada în care vor fi perfectate actele permisive pentru utilizarea permanentă a poligonului de deșeuri.

Totodată, CSE va informa Consiliul Municipal Chișinău (CMC) privind situația creată, iar Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, va elabora și prezenta spre aprobare CMC, proiectul de decizie privind formarea unor bunuri imobile și stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra terenului din str. Calea Ieșilor, 36, cu Direcția generală locativ-comunală și amenajare.

CSE Chișinău solicită Guvernului și Comisiei pentru Situații Excepționale a R. Moldova să intervină imediat în soluționarea situației excepționale teritoriale din municipiul Chișinău.