Ședința de lucru privind nivelul de progres în cadrul proiectelor finanțate prin intermediul Programelor de asistență externă

   1484

Primăria Municipiului Chișinău informează că în calitate de partener de proiect în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 a inițiat mai multe activități pentru implementarea proiectelor „AGORA - Opțiuni avansate de cogenerare pentru reintegrarea activelor locale și „ARCHEODANUBE - Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă".

Progresul, provocările, precum și activitățile proiectelor au fost discutate joi, 2 iunie, a.c., în cadrul unei vizite de documentare la Primăria Chișinău a reprezentanților Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă.

Oficialii au discutat subiectele privind nivelul de progres a studiului de fezabilitate pentru renovarea Centrului național de creație „Satul moldovenesc Buciumul", elaborarea proiectului Agendei de Regenerare Urbană a municipiului Chișinău, precum și rezultatele atelierelor de lucru de tip think-tank.

Proiectul „AGORA - Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets / Opțiuni Avansate de coGenerare pentru Reintegrarea Activelor locale" din cadrul programului „Interreg Danube Transnational Programme", finanțat din fondurile Uniunii Europene, este o inițiativă care își propune să dezvolte o platformă de instrumente politice care să împuternicească 10 orașe din regiunea dunăreană să devină piloni, catalizatori și mediatori pentru reintroducerea terenurilor și clădirilor neutilizate/ subutilizate în lanțul valoric productiv al orașelor.