Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale a Consiliului municipal Chișinău

   1964

Luni, 14  decembrie  2020, ora 14.00, în incinta Primăriei municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), va avea loc ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale.

Ordinea de zi:

1. ,,Cu privire la aprobarea strucurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”

Raportor: Andrei Pavaloi, Șef-adjunct al DGETS