Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale

   2510

Vineri, 03 iulie 2020, ora 14.00, va avea loc ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale a Consiliului municipal Chișinău. 

Ordinea de zi:

1. Cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025

Raportor: Angela Cutasevici, viceprimar al  municipiului Chiținău

2.  Cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar în sectoarele municipiului Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activitații acestuia

Raportor: Dina Sorochin, Secția social-umanitară și relații interetnice

3.  Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală.

Raportor: Parascovia Canțăr, contabil DETS