Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice

   1989

Marți, 11 decembrie 2018, ora 15.30, va avea loc Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice a Consiliului municipal Chișinău.  

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Cu privire la stabilirea taxelor de instruire în școlile de muzică, artă și artă plastică din municipiul Chișinău 

                                                          RAPORTOR:  Tamara Iurcu, contabil șef

                                                           al Direcției Cultură

2. Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale și educative propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice

                                                        RAPORTOR:  Stela Mitriuc, șef interimar al

                                                        Direcției cultură

3. Cu privire la dizolvarea prin lichidare a Întreprinderii Municipale „Teatrul unui actor"

                                                        RAPORTOR: Eugenia Ciumac, șef al Direcției

                                                        management financiar

4. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/3 din 18 iunie 2018 „Cu privire la înființarea Serviciului „Centru de resurse și suport pentru copii și tineret"

                                                             RAPORTOR: Lucia Caciuc, șef interimar

                                                             DMPDC

  5. Cu privire la crearea Serviciului social „Casa de copii de tip familial" pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului

                                                           RAPORTOR: Lucia Caciuc, șef interimar

                                                             DMPDC

  6. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal    Chișinău nr. 7/30 din 23 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 (trei) și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018"

                                                             RAPORTOR: Rodica Guțu, șef al DGECTS    

  7.   Cu privire la trecerea instituțiilor de învățământ primar și secundar la gestionarea autonomă 

                                                             RAPORTOR: Rodica Guțu, șef al DGECTS                                                                                                                                

 

PROIECTE DE DECIZII: