Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale

   2176

Joi, 01 octombrie 2020, ora 09:30, va avea loc Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale a Consiliului municipal Chișinău.  

Ordinea de zi a ședinței: 

  1. Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a efectivului-limită de personal al acesteia.

 Materiale ședință