Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru gospodarie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie

   1465

Marți, 30 iunie 2020, ora 13.00 va avea loc ședința Comisiei pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie.

Ordinea de zi 

Proiecte de decizie:

1.  Cu privire la acceptarea surselor Fondului Ecologic  Național pentru  implementarea proiectului „Platforme ecologice pentru colectarea deșeurilor menajere în orașul Chișinău”

RAPORTOR: Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ – comunale și amenajare

2. Cu privire la demolarea și excluderea din evidență a apartamentului avariat nr. 8 (proprietate municipală) din str. Alexandru cel Bun nr. 52, et. I

RAPORTOR: Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ – comunale și amenajare

3. Cu privire la preluarea rețelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului ,,Ansamblu rezidențial cu obiective de menire social-culturală și parcare auto subterană din bd. Mircea cel Bătrân, 42/2, mun. Chișinău” de la S.R.L. ,,Reconscivil”, în proprietatea publică locală și transmiterea acestora Î.M. Rețelele electrice de iluminat ,,Lumteh”

RAPORTOR: Eugenia Ciumac, șef al Direcției management financiar

4. Cu privire la aprobarea Regulamentului indicatorilor de performanță pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău

RAPORTOR: Anatolie Lichii, director general interimar al S.A.„Apă-Canal Chișinău