Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   740

Joi, 03 noiembrie 2022, ora 09:00, se convoacă ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului Municipal Chișinău, în incinta șălii de ședințe a S.A. „Apă-Canal Chișinău" (str. Albișoara, 38).

Ordinea de zi a ședinței: 

Proiecte de decizii: