Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   950

Joi, 18 august 2022, ora 09:30, în încinta sălii de ședință nr. 15 (sala pătrată) a Primăriei mun. Chișinău, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului Municipal Chișinău.

Ordinea de zi a ședinței: 

1.     Cu privire la suplinirea Fondului de rezervă al municipiului Chișinău.

RAPORTOR: Olesea Pșenițchi, șef al Direcției generale finanțe

2.     Cu privire la acceptarea transmiterii din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău a construcției (bloc B parte alipită blocurilor A1 și A2) situate pe str. Florilor, 4/1, mun. Chișinău

RAPORTOR: Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport

3.     Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,132 (parter), Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului Municipal Chișinău

RAPORTOR: Roman Vitiuc, șef al Direcției generale economie, comerț și turism

Proiecte de decizii: