Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1668

Marți, 08.09.2020, ora 14:00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor.

 

ORDINEA DE ZI  a ședinței: 

1. Contractul de sponsorizare dintre Primăria municipiului Chișinău și Asociația Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă elaborat în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general al orașului Chișinău, operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020 și Tema-program pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău”.

 RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

2. Audierea Raportului privind executarea bugetului municipal Chișinău pe semestrul I al anului 2020. 

RAPORTOR: Rima Sciaslivîi, șef interimar al Direcției genelare finanțe

3. Cu privire la asigurarea elevilor din instituțiile de învățământ, subordonate Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, cu tablete pentru participarea în procesul educațional la distanță. 

RAPORTOR: Dumitru Ivanov, consilier municipal, Partidul Acțiune și Solidaritate

4. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din bd. Moscova, 16 lit. A (subsol) Societății pe acțiune ,,Gospodina”. 

5. Cu privire la prelungirea  relațiilor contractuale de comodat al unor încăperi din str. Romană, 19/2 lit. A secția II (subsol cu geamuri), Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău.

6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperile din str. S. Lazo, 2 lit. A, A1, D, D1, E, G, J, V, 7 ( clădiri separate, subsol, etajele 1, 2) Centrului de cercetări științifice în domeniul automatizării pe lângă Guvernul Republicii Moldova.

7. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/38-11 din 04.03.2014 ,, Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Valea Crucii, 4/3 (soclu) dlui Victor Caluian   .

8. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperile din str. Dumitru Râșcanu, 12 (demisol) Întreprinderii Municipale Rețelele electrice de iluminat ,,LUMTEH”.

9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperile din str. Nicolae Titulescu, 8 lit. A (demisol) Întreprinderii Municipale Rețelele electrice de iluminat ”LUMTEH,,.

10. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperile din str. Alexandru Lăpușneanu, 2 lit. A (subsol cu geamuri) Întreprinderii Municipale Rețelele electrice de iluminat ”LUMTEH,,.

11. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. 31 August 1989, 63 lit. A(01) și A1(01) (parter) Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale.

12. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperea din str. Studenților, 8/2 (etajul 2) Asociației obștești ,,Sensul Vieții”.

13. Cu privire la stabilirea mărimii coeficientului de piață K4 aplicat la calcularea cuantumului chiriei anuale pentru spațiile închiriate din incinta Primăriei municipiului Chișinău.

14. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperile din str. Alexandru cel Bun, 96 (subsol) Firmei de producție și comerț ,,PRIMEX COM” S.R.L.

RAPORTOR: Roman Vitiuc, șef interimar al Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale

 

Fișiere anexate: 

Proiecte de decizie