Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1417

Luni, 20 iulie 2020, ora 15.00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău.  

Ordinea de zi a ședinței: 

1.     Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general al orașului Chișinău, operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020 și Tema-program pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău.

RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

2.     Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale.

RAPORTOR: Roman Cojuhari, consilier municipal, Partidului Acțiune și Solidaritate

3.     Cu privire la acceptarea  donației a tehnicii de calcul din Republica Coreea.

RAPORTOR: Andrei Păvăloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport

4.     Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/3 din 19.05.2020.

RAPORTOR: Dorin Ciornîi, director general al Î.M. ,,Regia Transport Electric"

5.     Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de  locațiune a unor încăperi din str. Humulești, 10 lit. D, G, J, J1, V (clădiri separate) Societății cu răspundere limitată "PRESTAR-PLUS".

RAPORTOR: Roman Vitiuc, șef interimar al Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale

6.     Cu privire la participarea la emisia suplimentară de acțiuni a S.A. „Agenția municipală de ipotecă din Chișinău".

RAPORTOR: Eugenia Ciumac, șef al Direcția management financiar

7.     Cu privire la reorganizarea prin fuziune (contopire) a Direcției generale, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău și Direcția generală economie reforme și relații patrimoniale a Consiliului municipal Chișinău.

8.     Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău, organigramei și schemei de salarizare.

9.     Cu privire la aprobarea Conceptului privind desfășurarea  comerțului ambulant stradal în or. Chișinău.

10.   Cu privire la implimentarea Proiectului ,,AGORA - Advanced coGeneration Options for Reintergrating local Assets/ Opțiuni Avansate de coGenerare pentru Reintegrarea Activelor locale". 

RAPORTOR: Inga Ionesii, viceprimar al municipiului Chișinău