Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1972

Vineri, 05 iunie 2020, ora 15:00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor al Consiliului municipal Chișinău.  

                                                     ORDINEA DE ZI a şedinţei 

1.     Cu privire la aprobarea obiectivelor politicii de administrare a datoriei municipiului Chișinău pentru anul 2020

RAPORTOR: Olesea Pșenițchi, șef al Direcției generale finanțe

2.     Cu privire la aprobarea Contractului de credit dintre BC„Moldova Agroindbank" S.A. și  Primăria municipiului Chișinău  în  scopul continuării proiectului de asamblare a troleibuzelor.

RAPORTOR: Olga Ursu, șef Cabinetul Primarului General

3.     Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/3 din 19 mai 2020 

RAPORTOR: Alexandru Trubca, consilier municipal

4.     Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/1 din 10 martie 2020

RAPORTOR: Alexandru Trubca, consilier municipal

5.     Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor imobile în calitate de obiect  de Parteneriat Public Privat

RAPORTOR: Eugenia Ciumac, șef al Direcției management financiar

6.     Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ preșcolar din municipiul Chișinău

RAPORTOR: Zinaida Popa, consilier municipal

7.     Cu privire la aprobarea modelelor noi de mobilă urbană pentru amplasarea afișelor teatrale și cinematografice în municipiul Chișinău 

RAPORTOR: Ludmila Polodiuc, consilier municipal

8.     Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a  Statutului Întreprinderii municipale „Centrul Stomatologic municipal Chișinău

RAPORTOR: Eugenia Ciumac, șef al Direcției management financiar