Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanţe, patrimoniu public local, agricultură şi problemele suburbiilor

   1661

Miercuri, 19 februarie 2020, ora 15:00, va avea loc ședința Comsiei pentru buget, economie, finanţe, patrimoniu public local, agricultură şi  problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău. 

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Cu  privire la crearea Comisiei pentru efectuarea controlului legalității privatizării terenului ce aparține S.A. ,,Taxi-Service".

                                                                                                            Raportor: Valeri  Klimenco,  consilier municipal

2. Cu privire la includerea proiectului investițional privind amenajarea terenului sportiv și vestiarului aferent, de la Gimnaziul  nr. 7 din str. Milești, 34, în lista proiectelor investiționale, aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.14/4 din 02.12.2010   

                                                                                                     Raportor:  Vladimir Iermicioi, șef interimar al Direcției Generale, Economie, Reforme și Relații Patrimoniale

3. Cu privire la demolarea și excluderea din evidență a apartamentului avariat nr. 8 (proprietate municipală) din str. Alexandru cel Bun, nr. 52, et. I.

                                                                                                            Raportor: Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare

4. Cu privire la aprobarea Contractului de societate civilă nr. 375 din 10.07.2017 încheiat între Primăria mun. Chișinău și Primăria  com. Țânțăreni 

                                                                                                            Raportor:  Ion Burdiumov, șef al Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare

 

5. Cu  privire la desemnarea membrilor Comisiei de predare-primire a instalațiilor și rețelelor publice de infrastructură tehnico-editară. 

                                                                                                       Raportor:  Eugenia Ciumac, șef, Direcția management financiar

                                                                                        

6. Cu  privire la stabilirea indemnizațiilor de ședință  pentru aleșii locali

                                                                                                                 Raportor:  Eugenia Ciumac, șef, Direcția management financiar

 

7. Cu  privire la îmbunătățirea serviciului managementului  deșeurilor  menajere solide în municipiul Chișinău pe anul 2020                

                                                                                                          Raportor: Ina Coșeru, consilier municipal 

8. Cu privire la acceptarea donației mijloacelor bănești de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  (FEN) pentru achiziționarea unui compactor.           

                                                                                                       Raportor: Eugeniu Axentiev, șef al Î.M. Regia ,,Autosalubritate'' 

9. Despre  modificarea și completarea  deciziei nr. 4/7  din 17.09.2019 „Cu privire la achiziționarea containelor cu volum de 1.1m³". 

                                                                                                       Raportor:  Eugeniu Axentiev, șef al Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate”

10. Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile de salubrizare mecanizată a teritoriului în municipiul Chișinău.  

                                                                                                                        Raportor:  Lilian Copaci, șef adjunct al Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație Locativ Comunale și Amenajare

11. Modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020.

                                                                                                          Raportor:  Olesea Pșenițchi,  șef interimar al Direcției generale finanțe. 

PROIECTE DE DECIZII: