Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1516

Joi, 06 februarie 2020, ora 09.00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău.

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Despre  completarea deciziei  CMC nr. 10/2  din 09.10.2017 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău''  

                                                                                                                      Raportor: Alexandr Trubca, Consilier municipal 

2. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Autosalubritate”

                                                                                                       Raportor :  Eugenii Axentiev, șef al Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate”                               

Proiecte de decizii: