Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   2469

Miercuri, 11 decembrie 2019, ora 16:00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău. 

Ordinea de zi a ședinței:

1. Privind substituirea anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/14 din 16 ianuarie 2019 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile comerciale, întrprinderii municipale și instituții publice”;

2. Cu privire la casarea creanțelor;

3. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării lunare conducătorilor întreprinderilor municipale;

4. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii de Stat de alimentație publică „Bucuria-EL” în redacție nouă;

5. Cu privire la inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a unor întreprinderi de stat de alimentație publică din municipiul Chișinău;                                                                                                         

6. Cu privire la instituirea Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe;                                                                                          

7. Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen , serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil ( de alternativă) în octombrie 2019-ianuarie 2020;   

8. Cu privire la darea în  folosință  prin contract de comodat a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 5/3 (parter) Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău

9. Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr.7/41 din 23.10.2018 ,,Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” către Consiliul local al or. Vadul lui Vodă.

Proiecte de decizii: