Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1862

Vineri, 03 noiembrie 2017, ora 09.00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău.

                                                  ORDINEA DE ZI

a şedinţei Comisiei pentru buget, economie, finanţe, patrimoniu public local, agricultură şi  problemele suburbiilor 03  noiembrie   2017,  ora  09.00

1.     Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău aprobat pe anul 2017

                                                                            Raportor:  Valentina Văzdăuțan

                                                                            șef, Direcția generală finanțe