Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale

   1625
Luni, 29 martie 2021, ora 15.00, în incinta Primăriei municipiului Chișinău, sala de ședințe a CMC, va avea loc ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale
Ordinea de zi:

RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare 

2. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/3 din 19 mai 2020

RAPORTOR: Vitalie Mihalache, șef interimar al Direcției generale transport public și căi de comunicație