Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Rezultatele executării bugetului municipal Chișinău pe semestrul I al anului 2019

   2981

La situația din 30.06.2019, în bugetul municipal au fost încasate venituri în sumă totală de 2 219 830,6  mii lei sau 55,6 la sută din prevederile bugetului precizat pe anul 2019 în sumă de 3 989 683,5 mii lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, veniturile s-au majorat cu 282 537,4 mii lei  sau cu 14,6 la sută, în fond din contul transferurilor de la bugetul de stat.

Partea de cheltuieli a bugetului municipal Chișinău  pe anul 2019 pe perioada semestrului I al anului curent a fost  executată în sumă de  2 234 054,3 mii lei, fiind utilizate alocațiile anuale la nivel de 51,8 la sută față de cheltuielile bugetului precizat pe anul 2019 în sumă de 4 316 870,66 mii lei.

 Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, cheltuielile bugetului municipal sunt în creștere cu 504 331,7  mii lei sau cu 29,2 la sută. Este de menționat că din contul transferurilor de la bugetul de stat s-au efectuat 57,4 la sută din totalul cheltuielilor executate.

VENITURI:

CHELTUIELI: 

Executarea bugetului  municipal Chișinău pe semestrul I al anului 2019  PDF