Pagina oficială a Municipiului Chișinău

RELANSARE: INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA DESFĂȘURAREA UNEI CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA CREȘTERII VIZIBILITĂȚII ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

   709

Procedura de achiziție: Procedură simplificată (PRAG 2019)

Scopul achiziției este: Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea sporirii vizibilității activităților Proiectului MOVE IT Like Lublin. 

Termen limită de solicitare a clarificărilor: 19 mai 2023, 15:00

Termen limită de depunere a ofertelor: 9 iunie 2023, 15:00

Criteriu de atribuire: calitate – preț

Anunțuri şi informaţii: 

Anunț de atribuire a contractului 

Document de clarificare Nr. 1

Invitație de participare