Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale

https://www.chisinau.md/ro/sedinta-comisiei-pentru-protectie-sociala-ocrotire-a-sanatatii-educatie-cultura-20924_244082.html

Vineri, 05 iunie 2020, ora 13:00, va avea loc ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale a Consiliului municipal Chișinău. 

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de achiziționare a serviciilor de plasament pentru persoanele aflate în dificultate în municipiul Chișinău.

Raportor: Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistenţă socială și sănătate

2. Cu privire la modificarea denumirii Instituției Medico-Sanitarea Publice Spitalul Clinic municipal nr. 1

Raportor: Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistenţă socială și sănătate 

3. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/18 din 24 iulie 2018 "Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor defavorizate din municipiul Chișinău pentru pregătirea elevelor de noul an școlar 2018-2019".

Raportor: Viorica Negrei, șef adjunct  Direcția generală educație, tineret și sport 

4. Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolare din municipiul Chișinău.

 Raportor: Zinaida Popa, consilier municipal 

5. Cu privire la amplasarea panoului decorative din mosaic "ARTA".

Raportor: Svetlana Dogotaru, șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

6. Despre abrogarea deciziei nr. 6/25-2 din 19.12.2016 "Cu privire la atribuirea în folosință a un or loturi de pământ pentru proiectarea ți construirea unor obiective de infrastructură a medicinii de urgență de către IMSP "Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească""

Raportor: Valeriu Bogdan, șef Direcția asistenșă juridică 

7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale a unor încăperi din str. Cojocarilor, 9 lit. A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, V, V1, D, 9, 13, 14 (clădiri separate) Asociației Obștești "Societății Invalizilor din Republica Moldova""

Raportor: Vladimir Iermicioi, șef interimar al DGERRP

 

 

 

 

 

 

03.06.2020

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md