Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 18 octombrie 2022

https://www.chisinau.md/ro/proiecte-de-decizii-pentru-sedinta-cmc-din-18-octombrie-2022-20464_272301.html

1.       Cu privire la numirea dnei Irina GUTNIC în funcția de Viceprimar al Municipiului Chișinău 

2.       Cu privire la corelarea și modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2022

3.       Cu privire la asigurarea cheltuielilor de personal conform prevederilor Legii nr.260/2022

4.       Cu privire la eficientizarea sistemului de gestionare integrată a deșeurilor municipale prin contractarea serviciilor de sortare, valorificare a deșeurilor menajere solide

5.       Cu privire la construcția sistemului de degazare activă la depozitul temporar situat pe str. Uzinelor din mun. Chișinău, prin contractarea lucrărilor în baza procedurii de achiziții publice

6.       Informație privind activitatea Direcției Construcții Capitale pentru perioada 2020-2022

7.       Cu privire la majorarea capitalului statutar 

8.     Cu privire la acceptarea donației a două corturi

9.     Cu privire la transmiterea în locațiune a activelor neutilizate în procesul de producție al S.A. „Apă-Canal Chișinău"

10.  Informație privind imobilele construite ilegal pe teritoriul instituțiilor de învățământ din orașul Chișinău

11.  Informație privind legalitatea construirii imobilelor pe teritoriul Gimnaziului nr.31 din str. Muncești, 400

12.  Informație privind legalitatea construirii imobilului din bd. Moscovei, 20

13.  Cu privire la elaborarea unui raport de expertiză asupra construcțiilor amplasate pe terenurile proprietate municipală din str. Nicolae Milescu Spătarul și adjudecarea la licitație publică, prin vânzare-cumpărare a unor loturi de pământ

14.   Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția  animalelor" și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019

15.  Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către Întreprinderea Municipală „Infocom"

16.  Cu privire la completarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, aprobat prin decizia nr. 2/1 din 14.06.2016. 

 

 

 

13.10.2022

© 2023. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate