Primăria municipiului Chișinău premiată pentru activitatea transparentă

   3018

Primăria municipiului Chişinău a fost premiată pentru asigurarea procesului de transparență în activitatea administraţiei publice locale în anul 2019. Premiul a fost acordat de către Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) ,,Viitorul".

Evenimentul de premiere a avut loc astăzi la Primăria Chișinău.

Potrivit documentului, APL Chişinău a plasat pe pagina web oficială Raportul de transparenţă pentru anul 2019. Totodată, municipalitatea a asigurat publicarea tuturor anunţurilor privind desfăşurarea licitaţiilor de vânzare/locaţiune/arendă a bunurilor imobile, precum și a Codului de etică pentru auditorii interni.

Primarul general, Ion Ceban, a menționat că asigurarea transparenței în activitatea zilnică, inclusiv a procesului decizional la nivel de autoritate publică, este un deziderat al actualei administrații a municipiului Chișinău. Digitalizarea a 12 module pentru prestarea serviciilor calitative cetățenilor, implementarea ghișeului unic, desfășurarea licitațiilor online și a celor funciare, revizuirea politicii fiscale; auditurile din cadrul întreprinderilor municipale, dar și a cheltuielilor publice etc., sunt activitățile de bază orientate pentru asigurarea credibilității și transparenței.      

„Mă bucură faptul că activitatea Primăriei este intens monitorizată şi chiar apreciată, în ultima perioadă de către experţi, la capitolul transparenţă. Vom ţine cont de toate recomandările venite din partea organizațiilor de profil", a declarat Ion Ceban.

La rândul său, Veaceslav Ioniță, expert în politici economice din cadrul IDIS ,,Viitorul", a precizat că monitorizarea activității Primăriei municipiului Chișinău a fost realizată în baza a 50 de indicatori de performanță.

„Transparenta determină calitatea serviciilor publice prestate. Argumentele aduse privind procesele de transparență în activitatea Primăriei, nu este doar opinia mea sau a unor colegi. Acești indicatorii pot fi verificați de către cetățeni, lucru pe care îl putem lesne demonstra", a menționat Veaceslav Ioniță.

Primăria municipiului Chișinău a fost evaluată în baza următoarelor criterii de transparenţă: accesul la informaţie, participarea în procesul decizional, procesul bugetar, organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice, administrarea proprietăţii publice, conflictul de interese, resursele umane, serviciile sociale şi investiţiile autorităţilor locale în anul 2019.