Pagina oficială a Municipiului Chișinău
  • Prima
  • /
  • Astăzi în oraș!
  • /
  • Comunicate de presă
  • /
  • Primăria municipiului Chișinău atenționează despre respectarea unor restricții din zona de siguranță și zona de protecției a conductei de gaz Ungheni – Chișinău

Primăria municipiului Chișinău atenționează despre respectarea unor restricții din zona de siguranță și zona de protecției a conductei de gaz Ungheni – Chișinău

   2530

Primăria municipiului Chișinău informează despre amplasarea unor conducte de gaze de presiune înaltă a sistemului de transport de gaze naturale a Republicii Moldova „Conducta de interconectare a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale din România cu Sistemul de Transport de Gaze din Republica" pe direcția s. Todireşti, raionul Ungheni - municipiul Chișinău". 

Astfel, pentru asigurarea condițiilor de exploatare şi excluderea posibilității de deteriorare a conductelor de gaze, care se află în jurisdicția municipiului Chișinău, sunt stabilite zone de siguranță a conductelor de transport de gaze naturale, ce reprezintă loturi de teren limitate de linii convenţionale amplasate la o anumită distanta de la axa conductei de gaze de pe ambele părţi.

Zona de protecţie a conductei de gaze este zona ce reprezintă loturi de teren limitate de linii convenţionale amplasate la distanta de 20 m de la axa conductei de gaze de ambele părţi , pentru a asigura accesul operatorului conductei în vederea exploatării, întreţinerii şi monitorizării curente, inclusiv realizarea intervenţiilor în regim de urgenţă.

În zonele de siguranţă, inclusiv în zonele de protecţie a conductei de gaze naturale, se interzic orice tip de activităţi, care ar putea influenta exploatarea normală a conductei de gaze sau provoca daune, inclusiv:

1.    permutarea, acoperirea, deteriorarea pilonilor de identificare a amplasării conductei de gaze naturale, a posturilor de control și măsurare;

2.    efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montare, chiar şi a celor cu caracter provizoriu, cu excepția celor aferente conductelor/instalațiilor respective;

3.    plantarea arborilor, arbuştilor şi viilor la o distanţă mai mică de 3m de la axa conductei, din fiecare parte;

4.    efectuarea lucrărilor agricole de afânare a solului la o adâncime mai mare de 0,5 m;

5.    pătrunderea pe teritoriul obiectelor sau deschiderea trapelor, portiţei şi uşii punctelor nedeservite de amplificarea legăturii prin cablu, boxelor de blocare ale sistemelor de telemecanică, îngrădirilor ansamblurilor armăturii liniare, stațiilor de radio-releu, stațiilor de protecție catodică și de drenaj, căminelor traseelor liniare și de control, altor instalații liniare, clădiri și construcții aferente;

6.    închiderea si deschiderea robinetelor şi vanelor, deconectarea sau conectarea mijloacelor de alimentare cu energie electrică și de telemecanică a conductelor de gaze naturale;

7.    stocarea deșeurilor, deversarea soluţiilor acide şi de săruri, substanțelor alcaline, blocarea cu diverse articole de construcții;

8.    distrugerea construcțiilor de fortificare a malurilor, instalațiilor de evacuare a apei, terasamentelor și a altor construcții, care protejează conductele de gaze naturale de deteriorare, iar teritoriul adiacent și mediul înconjurător de scurgerea accidentală a produsului transportat;

9.    aruncarea ancorelor, navigarea cu ancora aruncata, lanțuri, sonde de măsurat adâncimea, plase de pescuit și instalații de dragare lăsate, executarea lucrărilor de dragare și excavare;

10. aprinderea focului și depozitarea surselor de foc deschis sau deschis;

11. construirea barajelor, construirea dispozitivelor de evacuare a apei din lacuri și iazuri, dispozitivelor de drenare a apelor pluviale și a apelor uzate.

În zonele de siguranță, inclusiv în zonele de protecție a conductei de gaze naturale, în lipsa operatorului de sistem, se interzice: 

1.    plantarea arborilor, arbuștilor de toate soiurile, amplasarea livezilor, viilor și grădinilor;

2.    construcția căilor de acces şi a pasajelor peste traseele conductelor de gaze naturale, amenajarea locurilor de parcare a transportului auto, tractoarelor și mecanismelor;

3.    demolarea și reconstrucția podurilor, colectoarelor, drumurilor publice și căilor ferate, în caz de amplasare pe aceste rețele de distribuție a gazelor naturale;

4.    desfășurarea lucrărilor de ameliorare şi terasament, construirea sistemelor de irigare şi desecare; 

5.    efectuarea lucrărilor de construcție, montare şi planificare a terenului;

6.    efectuarea lucrărilor de dinamitare pentru obiectul concret în lipsa demersului de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explosive eliberat de organele de resort;

7.    efectuarea lucrărilor geologice de ridicare, prospectare geologică, explorare, geodezice și altor lucrări de cercetare, care necesită forarea sondelor, fântânilor de sondaj de control, cu prevalarea probelor de sol;

8.    depozitarea furajelor, îngrășămintelor, materialelor, amenajarea ocolurilor pentru canibale, creșterea animalelor, acordarea sectoarelor de pescuit, pescuitul, vânatul și colectarea plantelor acvatice, organizarea adăpătoarelor, spargerea și aprovizionarea cu gheață;

Oricare lucrări de construcție-montare şi de terasament pot fi executate numai în raza proiectului de executare a lucrărilor și acordului în scris de la toate întreprinderile, care exploatează comunicațiile din zona respectivă. 

Zona de siguranță a conductei de gaze reprezintă zonă adiacentă rețelelor de gaze naturale, stabilită de-a lungul traseului rețelei de gaze naturale, hotarele de delimitare ale zonei aflate la distanțe minime de la axa conductei de gaze naturale, stabilite de normativele în construcții, în limitele cărora se instituie interdicții privind regimul activităților şi al construcțiilor, în scopul asigurări securității, protecției şi intereselor vitale ale persoanelor, societății şi utilităților în caz de avarii şi efectele acestora. Zona de protecție a rețelelor de gaze naturale este parte a zonei de siguranță.

Persoanele care vor încălca Regulamentul cu privire la protecția rețelelor de gaze naturale, le vor fi aplicate măsuri de răspundere administrativă sau penală în conformitate cu legea.