Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Primăria Chișinău continuă să treacă pe online mai multe procese de lucru

   2812

Primăria municipiului Chișinău informează că în anul 2020 au fost lansate/inițiate un șir de proiecte ce presupun utilizarea tehnologiilor informaționale, pentru facilitarea comunicării dintre cetățeni și autoritățile publice.

Un raport în acest sens, a fost prezentat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de Corneliu Iațco, consilier în cabinetul Primarului General pe domeniul IT.

Proiectele prin utilizarea informatizării vor continua și în anul curent. Acestea se referă la digitalizarea unui șir de procese de lucru în cadrul subdiviziunilor municipale, crearea Ghișeului Unic, a Centrului Unic de Apel, elaborarea conceptului de SMART City pentru capitală (dirijarea iluminatului public și a sistemului de transport, implementarea sistemului de taxare electronică etc.).

Cele mai titrate proiecte cu utilizarea internetului și a tehnologiilor se referă la: „EU.chisinau.md", de sesizare a autorităților locale asupra problemelor acute din oraș, dar și platforma „Educatieonline.md". Aceasta a fost creată din necesitatea studiului la distanță, în perioada pandemică prin COVID-19. Platforma conține lecții video, suporturi didactice, prezentări și exerciții.

Alte inițiative de profil vizează sistemul de monitorizare a bolnavilor cu COVID-19, aflați la tratament la domiciliu, prin intermediul Platformei JIRA Software; GIS Locals, Acte permisive în construcții, instalarea sistemelor GPS în troleibuze și autobuze etc.

În context, Primarul General, Ion Ceban, a menționat că Primăria Chișinău trebuie să devină o „fabrică de servicii" pentru cetățeni, care va economisi timpul acestora,  prin simplificarea proceselor care vor fi prestate în regim online.

Cât privește angajamentele cu utilizarea tehnologiilor informaționale ale municipalității pentru anul curent, acestea se referă la: elaborarea conceptului de SMART City pentru o perioadă lungă de timp, care presupune gestionarea prin internet a sistemului de iluminat public, dirijarea fluxului de transport în oraş, inclusiv a transportului public; implementarea sistemului de taxare electronică în troleibuze și autobuze; crearea sistemului de monitorizare video a locurilor publice; managementul online a locurilor de parcare.  

Utilizarea tehnologiilor IT presupune digitalizarea proceselor de lucru și în cadrul Primăriei, prin crearea ghișeelor unice; a Centrului Unic de Apel (care va include toate serviciile municipale), modernizarea paginii web oficiale „chisinau.md", digitalizarea sistemului contabil pentru toate subdiviziunile municipale, utilizarea platformei MTender, pentru expunerea spre comercializare și darea în arendă a bunurilor proprietate municipală; circuitul electronic al documentelor (e-Petitii, e-Management, e-Library), crearea sistemului de evidență a resurselor umane, reactualizarea sistemului de control acces și evidența timpului pentru angajații Primăriei, crearea unei baze de date tehnologizate a Direcției asistență juridică, automatizarea proceselor pentru recepționarea solicitărilor pentru acordarea de compensații familiilor social-defavorizate etc.