Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Prezentarea proiectului bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021

   4930

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău inițiază consultarea publică a proiectului de buget municipal Chișinău pe anul 2021, care ulterior va fi transmis spre examinare și aprobare Consiliului municipal Chișinău.

Proiectul de buget pe anul 2021 prevede venituri în sumă de 4,66 miliarde de lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat 2,64 miliarde lei și cheltuieli în sumă de 5,95 miliarde de lei. Soldul bugetar (deficit) preconizat este de 1,28 miliarde de lei.   

Anunțul despre consultarea publică a principalului document economic al municipiului pentru anul 2021 este plasat pe pagina web oficială a municipalității: „chisinau.md”, la modulul Transparența decizională/Consultări publice.

Cetățenii și persoanele interesate pot veni cu propuneri asupra proiectului de decizie supus consultării până la data de 24.12.2020, ora 17:00, pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD2012 sau la adresa electronică: dgf@cmc.md. Persoană de contact: Zinaida Jaloba, email: zinaida.jaloba.dgf@cmc.md.