Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Prelungirea termenului de consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024”

   709

Primăria Municipiului Chișinău informează despre prelungirea termenului de consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024”, până la 28 decembrie 2023, ora 17:00.

Măsura a fost luată având în vedere că proiectul de decizie enunțat are impact economic major asupra mediului de afaceri, precum și în scopul asigurării posibilității pentru participarea tuturor părților interesate la procesul decizional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 12 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, pct. 26 din Anexa nr. 1 la HG nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

Primarul General, Ion Ceban, a anunțat miercuri că decizia luată de executivul Primăriei este de a menține creșterea taxelor locale pe anul 2024 cu doar 6,1%, la fel ca și pentru anul 2023, pentru a nu pune presiune asupra mediului de afaceri din capitală. Aceasta deși rata inflației în anul 2022 a fost de 29%, fenomen ce a provocat multiple crize, iar recomandarea experților a fost indexarea taxelor la rata inflației de anul precedent.

În perioada următoare, municipalitatea va începe consultările pe marginea proiectului privind aprobarea taxelor locale pentru anul 2024, cu Consiliul Consultativ Economic pe lângă Primarul General, dar și cu asociațiile de business și alți actori interesați, pentru a asigura transparența deciziilor adoptate de către APL Chișinău.

Proiectul de decizie privind aprobarea taxelor locale 2024 a fost elaborat în conformitate legislația în vigoare: Codul Fiscal al RM, Legea cu privire la comerțul interior, HG cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje, ținându-se cont de  propunerile de modificare a cotelor taxelor locale, aprobate prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 21/10 din 14.12.2022 pentru anul 2023, înaintate de Direcția generală economie, comerț și turism, Direcția generală mobilitate urbană, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale a Primăriei Municipiului Chișinău.

Prin proiectul de decizie sunt puse în aplicare taxele locale, cotele lor și înlesnirile fiscale pe teritoriul municipiului Chișinău pe anul 2024.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care dispun de obiecte ale impunerii.

Pentru anul 2023, în bugetul municipal Chișinău încasările taxelor locale au fost aprobate în sumă totală de 346 milioane 160 mii lei, ponderea încasărilor în veniturile aprobate ale bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 de la impozite și taxe constituie 12,2%.

Se propune ajustarea cu 6% a cotelor taxei de piață, taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, taxei pentru dispozitivele publicitare, taxei pentru amenajarea teritoriului, taxei de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul municipiului Chișinău, taxei de plasare (amplasare) a publicității, taxei de aplicare a simbolicii locale, taxei pentru parcare, taxei pentru cazare și taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) în regim de taxi.

Pentru perioadele fiscale 2021-2023, cotele taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale de microbuz au fost menținute la nivelul anului 2020. Pentru susținerea domeniului, ținând cont de situația critică care este în prezent în activitatea transportului de pe rutele municipale de microbuz, municipalitatea propune menținerea cotelor taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători la nivelul anului 2023.

Cotele la taxa pentru salubrizare, taxa pentru câini, sunt menținute la nivelul celor aprobate pentru anul 2022 prin decizia CMC nr. 21/10 din 14.12.2022 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023” (cu modificările ulterioare).

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la 28.12.2023, ora 17:00, pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcția Generală Finanțe, MD-2012 sau la adresa electronică: marina.andreeva.dgf@cmc.md. Persoană de contact Marina Andreeva, șef secție, Direcția Generală Finanțe, tel. (022) 22-27-01.

Documentul poate fi accesat pe pagina web oficială a Primăriei Chișinău – chisinau.md, modulul: Procesul Decizional/Consultare Publică:  https://www.chisinau.md/ro/act_projects_details/act/502