Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Livrarea agentului termic pentru consumatorii din capitală, situația la data de 14.11.2022

   1030

Primăria municipiului Chișinău informează că la data de 14 noiembrie 2022, peste 2700 de blocuri de locuințe din capitală au fost conectate la sursa centralizată de agent termic, inclusiv 1403 edificii cu gestiune municipală, 697 blocuri ale APLP, 188 blocuri - CCL și 132-departamentale . Deocamdată mai rămân fără căldură 291 de blocuri din oraș, majoritatea cu gestiune privată.

Situația din suburbii: din cele 171 de blocuri cu încălzire centralizată 147 au fost deja conectate. Neconectate mai rămân 24 blocuri.

Cu referire la conectarea instituțiilor din domeniul educațional, informăm că toate grădinițele din municipiu beneficiază de agent termic livrat centralizat.

Cât privește cele 131 de unități instituțiile de învățământ preuniversitar, gestionate de municipalitate, majoritatea au fost conectate la sursa de termie, cu excepția a 4 școli (LT „M. Eliade, LT „Universul", LT „N. Sulac" și LT „B. Z. Herțli", care vor primi căldură din data de 14 noiembrie, a. c. Managerii școlari au motivat decizia prin temperaturile confortabile din sălile de clasă: 19-20 °C  .  

Din cele 66 de instituții medicale din oraș, gestionate de municipalitate, 38 de unități au fost conectate la sursa centralizată.

În context, Primarul General, Ion Ceban, a solicitat asigurarea cu agent termic a tuturor consumatorilor, conform cererilor înaintate de gestionarii de imobile.