Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Licitație funciară privind vânzarea-cumpărarea și acordarea dreptului de superficie a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

   2299

Primăria municipiului Chișinău informează că mâine, 19 septembrie 2019, ora 10:00, în Sala de Ședințe a Preturii sectorului Centru (str. Bulgară, 43), va avea loc licitația funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și acordarea dreptului de superficie a terenurilor din intravilanul municipiului.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate de concursul menționat urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil" SRL, următoarele acte:

- cererea în forma stabilită;

- extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);

- procura (în cazul participării prin reprezentant);

- copia actului de identitate;

- documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial.