Pagina oficială a Municipiului Chișinău
-
Resetare

Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

   3223
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

Data și locul desfășurării: 

09 iunie 2023, ora 10:00, Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43

Descriere eveniment: 

La concurs sunt expuse spre vânzare-cumpărare 20 de terenuri cu diverse destinații: ansamblu rezidențial, zona C2-R6,  construcție locativă, zona R3, construcție compatibilă cu zona C7, obiect compatibil cu zona S, construcție locativă-individuală, zona R2, casă de locuit individuală, precum și spații pentru deținătorii de terenuri adiacente.

Participanții la licitație vor prezenta următoarele acte: 

  • cererea în forma stabilită;
  • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);
  • procura (în cazul participării prin reprezentant);
  • copia actului de identitate;
  • documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.