Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Licitaţia publică Nr. 1686/11

   2882

Autoritate contractantă:                ÎM „Asociaţia de gospodărire a  spaţiilor verzi"     

Adresa:                                            str. A. Puşkin, 62, MD-2005

Telefon/fax:                                        tel: 24-34-28; fax: 24-01-09

Membru al grupului de lucru,

rsponsabil de procedura de achiziţie:                   S. Bujac

Obiectul achiziţiei:                        anvelope 

Locul eliberării documentelor       str. A. Puşkin, 62, MD-2005

Locul desfăşurării licitaţiei:     str. A. Puşkin, 62, MD-2005

Taxa de achitare pentru

documentele de licitaţie

constituie:                                                 200 lei       

Cod  fiscal:                                1002600047677   

Cont  de  decontare:                      2224703001891

Banca:                                                            Banca Socială

Termenul de depunere a ofertelor:                     10 octombrie 2011, ora 09.30

Termenul de desfăşurare alicitaţiei:    10 octombrie 2011, ora 10.00