Pagina oficială a Municipiului Chișinău

La Chișinău s-a desfășurat Forumul Educațional Municipal „Implicare pentru schimbare"

   1197

✅Peste 200 de reprezentanți ai autorităților din sectorul public, mediul academic, partenerii de dezvoltare naţionali și reprezentanți ai organizațiilor societății civile, au participat astăzi la Forumul Educațional Municipal „Implicare pentru schimbare”.

Reuniunea este o platformă de comunicare, devenită tradițională, organizată pentru al treilea an consecutiv, în contextul Zilei Internaționale a Educației, marcate pe 24 ianuarie.

Consemnarea evenimentului la nivel înalt a făcut posibilă plasarea municipiului Chișinău pe harta internațională a proiectelor educaționale Learning Planet, susținut de UNESCO.

În cadrul întrunirii au fost discutate politicile de sprijinire și dezvoltare a educației de calitate, precum și promovarea oportunităților de învățare prin componenta flexibilă a Planului - cadru pentru învățământ, care contribuie la dezvoltarea unor competențe transversale.

Antreprenoriatul, creativitatea și inovația, civismul și educația patriotică, educația pu dezvoltarea durabilă și educația interculturala, sunt domeniile prioritare în acest sens.

Prezent la eveniment, Primarul General, Ion Ceban, le-a mulțumit cadrelor didactice pentru răbdare, profesionalism şi dedicaţie, menționând că lucrurile se schimbă în domeniul educaţional datorită efortului profesorilor noştri, în pofida turbulenţelor prin care trecem: covid, război, crize energetice.

„Ne adaptăm împreună realităţilor, iar copiii noştri au practicat şi studiile de la distanţă. În sistemul educațional municipal avem cele mai bune rezultate. Aceste performanțe se datorează cadrelor didactice care au o mare responsabilitate în acest sens”, a conchis edilul capitalei.

Totodată, autoritățile municipale depun eforturi pentru dezvoltarea unui sistem educațional adaptat la așteptările societății.

Acțiunile Primăriei Chișinău pe segmentele menționate sunt:

▶️Promovarea și finanțarea claselor cu profil arte și sport pentru învățământul primar și gimnazial, care reprezintă politica educațională locală a municipalității. Mijloace aprobate pentru salarizarea cadrelor didactice la clasele cu profil:

⁃ anul 2021 -55 mii lei;

⁃ anul 2022 – 67 mii lei;

⁃ anul 2023 – 87 mii lei;

📌Elaborarea de către cadrele didactice din Chișinău a curriculelor pentru clasele cu profil arte și aprobarea acestora la nivel național;

📌Elaborarea și obținerea aprobării curriculei pentru unele discipline școlare noi. De exemplu: Chișinăul meu. Astfel, această disciplină a fost inclusă în partea flexibilă a Curriculumului Național ca disciplină opțională pentru orice instituție de învățământ din țară.

▶️Alocarea de mijloace financiare pentru diverse activități extracurriculare (cultură și sport):

⁃ anul 2021- 4 mil. 575 mii lei;

⁃ anul  2022 – 10 mil. 175 mii lei;

⁃ anul 2023 – 27 mil. 84 mii lei.

Disciplinele opționale sunt centrate pe elev și constituie o modalitate de formare a traiectoriei individuale a tinerilor. În prezent, instituțiile de învățământ municipale au capital de experienţă privind curriculumul la decizia școlii acumulat pe parcursul ultimilor ani.

▶️În total pentru infrastructura educaţională

- în 2019 Primăria a investit 47 mil. lei

- în 2020 - 109 mil. lei

- în 2021 - 130 mil. lei

- în 2022 - 169 mil. lei