Pagina oficială a Municipiului Chișinău

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea Servicii de furnizare a energiei electrice la instituțiile de învățământ subordonate DETS sect. Botanica, pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022

   1600