Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Invitație de participare la etapele de preselecție / la procedurile negociate privind achiziționarea lucrărilor de electromontare și reparație a rețelelor electrice în cadrul LiceuluiTteoretic „B. P. Hasdeu”, suborddonat DETS Botanica

   859