Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Informație privind cheltuielile executate pe parcursul lunii octommbrie 2023 de către LT „Liviu Deleanu”

   452