Informaţie privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii decembrie 2021 de către IPLT „Gaudeamus”

   878