Pagina oficială a Municipiului Chișinău
 • Prima
 • /
 • Astăzi în oraș!
 • /
 • Comunicate de presă
 • /
 • Gala laureaților Concursului municipal Pedagogul Anului – 2019, ediția I, pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău

Gala laureaților Concursului municipal Pedagogul Anului – 2019, ediția I, pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău

   1236

Pe data de 13 mai, ora 14.30, în incinta Teatrului „Ginta Latină" (str. Sfatul Țării, 18) are loc premierea pedagogilor din sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău, care au participat la Concursul municipal Pedagogul Anului - 2019.

Obiectivele concursului: sporirea prestigiului profesiei de pedagog; stimularea activităţii creative a pedagogului; promovarea experienţei avansate şi inovatoare; motivarea cadrului didactic pentru autoformare şi perfecţionare continuă.

În cadrul concursului au fost propuse 3 categorii: pedagogul organizator al anului 2019, pedagogul social al anului 2019, conducătorul social al anului 2019.

Participanţii la Concursul municipal „Pedagogul Anului - 2019", ediția a I - a, organizat de Direcţia Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului sub egida Primăriei municipiului Chişinău au reuşit să impresioneze prin măiestrie profesională, curaj, creativitate, generozitate, dorință, ingeniozitate, entuziasm, perseverenţă, rezistenţă şi idei inovatoare.

          Aceste calităţi se materializează plenar prin dăruirea deplină în activităţile de zi cu zi;  optimismul şi convingerea fermă că prezentul, obligatoriu, trebuie să fie mai bun decât trecutul, iar viitorul - mai bun decât prezentul; conştientizarea faptului că roadele muncii prestate cu dedicaţie astăzi se vor manifesta, cu siguranţă, mâine.

Concursul s-a desfășurat în perioada 21 ianuarie - 25 februarie - etapa de sector și 19 martie - 19 aprilie 2019 - etapa municipală, pedagogii fiind antrenați în diverse probe, precum:

 • Activitatea „Ora publică";
 • Susţinerea publică a eseului cu genericul „Portretul profesional al Pedagogului";
 • Probă orală „Inteligenţă profesională";
 • Activitatea „Proba de ingeniozitate ad-hoc în baza unui studiu de caz;
 • Prezentarea temei de acasă: un discurs cu genericul „În numele viitorului".

Comisia de concurs a evaluat şi apreciat probele de concurs conform următoarelor criterii:

 • Originalitatea ideilor, modernitatea viziunilor;
 • Explicarea convingătoare şi argumentată a opiniei personale;
 • Corectitudinea ştiinţifică şi caracterul constructiv al reflecţiilor pedagogice;
 • Profesionalismul şi caracterul inovativ al abordărilor;
 • Caracterul comunicării pedagogice şi interpersonale etc.

Activitatea va fi deschisă de șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, ulterior în scenă vor fi invitați câștigătorii Concursului municipal „Pedagogul Anului - 2019".