• Prima
  • /
  • Certificate de Urbanism

Certificate de Urbanism

Resetare
15880 rezultate
NR. CERERE. DATA CERERE Nr. CERT. Data inreg. CERT. Data elib. CERT. Destinația Valabilitate Sector Adresa
CU-05720 30.05.2024 CU-0003398 02.07.2024 02.07.2024 Construirea liniei electrice în cablu 0,4 kV pentru alimentare cu energie electrică a centrului polifuncțional cu spații de depozitare, oficii și showroom 24 Botanica Chișinău șos. Muncești 49, 0100301708
CU-05717 30.05.2024 CU-0003383 02.07.2024 04.07.2024 Construirea liniei electrice în cablu 0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrică a încăperii nelocative nr. cadastral 0100110.124.01.200 24 Botanica Chișinău str. Butucului 14, 0100110124.01
CU-05708 29.05.2024 CU-0003393 02.07.2024 30.11.-0001 Construirea liniei electrice în cablu 0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului rezidențial la parter și parcări auto subterane (R.Î. 2S+P+4E) 24 Rîşcani Chișinău str. Zimbrului 10, 0100424570
CU-05707 29.05.2024 CU-0003380 02.07.2024 08.07.2024 Construirea liniei electrice în cablu 0,4 kV, pentru alimentarea cu energie electrică a construcțiilor 0100202.997.07÷08 24 Centru Chișinău str. Universității 25, 0100202997
CU-05704 29.05.2024 CU-0003385 02.07.2024 03.07.2024 Construirea liniei electrice în cablu 0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrică a construcției nefinalizate cu nr. cadastral 0100313.295.01 24 Ciocana Chișinău str. Profesor Ion Dumeniuc 6, 0100313295
CU-05701 29.05.2024 CU-0003391 02.07.2024 02.07.2024 Construirea reţelelor tehnico-edilitare publice (apeduct, canalizare menajer-fecaloidă) pentru casa de locuit individuală (S+P+E) 24 Buiucani Chișinău str-la Ștefan Neaga 8, 0100508428
CU-05706 29.05.2024 CU-0003414 03.07.2024 04.07.2024 Renovarea rețelelot termice existente 24 Buiucani Chișinău str. Suceava 154/2, 0100512426
CU-05705 29.05.2024 CU-0003404 03.07.2024 04.07.2024 Construirea liniei electrice în cablu 0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrică a clădirii cu nr. cadastral 0100512.426.02 24 Buiucani Chișinău str. Suceava 154/2, 0100512426
CU-05705 29.05.2024 CU-0003405 03.07.2024 04.07.2024 Construirea rețelelor tehnico-edilitare publice (apeduct, canalizare menajer-fecaloidă) pentru clădirea cu nr. cadastral 0100512.426.02 24 Buiucani Chișinău str. Suceava 154/2, 0100512426
CI-01171 29.05.2024 CI-0001037 04.06.2024 06.06.2024 Informativ 6 Botanica Chișinău str. Tașkent 20, 0100107185
CI-01172 29.05.2024 CI-0001038 04.06.2024 05.06.2024 Informativ 6 Rîşcani Chișinău str. Alexandru cel Bun 55, ap. 9, 10, 0100419177
CU-05698 29.05.2024 CU-0003273 04.06.2024 05.06.2024 Elaborarea Planului Urbanisxtic Zonal pentru terenurile cu n.c. 0100110490 (bd. Decebal 99) și 0100100060 (str. Constantin Brâncuși 5). 12 Botanica Chișinău bd. Decebal, str. Constantin Brâncuși 99, 5, 0100110490, 0100110060
CU-05700 29.05.2024 CU-0003294 06.06.2024 07.06.2024 Replanificarea încăperilor nelocative lit. 01.214, în vederea amplasării unui oficiu 12 Ciocana Chișinău bd. Mircea cel Bătrân 22, bl. 5, 0100311005
CU-05703 29.05.2024 CU-0003320 14.06.2024 19.06.2024 Resistematizarea casei de locuit individuale lit. 01 (D+P+E+M), în limitele planimetrice și volumetrice existente și amenajarea mansardei în cerdacul existent 24 Buiucani Chișinău str. Roșiori 74, 0100522028
CI-01169 29.05.2024 CI-0001067 20.06.2024 21.06.2024 Informativ 6 Rîşcani Chișinău str. Calea Moșilor 15, 0100422308
CU-05699 29.05.2024 CU-0003343 20.06.2024 27.06.2024 Construirea unui depozit în limitele terenului privat 24 Ciocana Chișinău str. Uzinelor 12, 0100302343
CI-01170 29.05.2024 CI-0001069 24.06.2024 25.06.2024 Informativ (în scopul formării bunurilor imobile) 6 Buiucani Chișinău str. Nicolae Costin 30, 0100506169
CU-05693 29.05.2024 CU-0003366 25.06.2024 03.07.2024 Reconstrucția/construcția liniei electrice în cablu LEC-0,4 kv, de la PT-995 spre cc-2068 24 Botanica Chișinău bd Traian 21/3, 0100113481
CU-05694 29.05.2024 CU-0003368 27.06.2024 03.07.2024 Reconstrucția/construcția liniei electrice în cablu LEC-10 kv de la PT-871 spre PT-1116 24 Centru Chișinău str. Vasilii Dokuceaev 17, 0100212391, 0100212392, 01
CU-05697 29.05.2024 CU-0003392 02.07.2024 02.07.2024 Construirea sistemului de irigare a spaţiilor verzi (tronsonul str.Florilor - str. Studenților) 24 Rîşcani Chișinău str. Florilor 0100413345