Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Desfășurarea licitației funciare privind vânzarea-cumpărarea și acordarea dreptului de superficie a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

   2687

Primăria municipiului Chișinău aduce la cunoştinţă, că după o perioadă mai îndelungată de lipsă a licitaţiilor funciare în capitală, joi 19 septembrie, a.c., s-a desfăşurat licitația cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și acordarea dreptului de superficie a terenurilor din intravilanul municipiului.  

Din cele 11 loturi expuse spre vânzare prin licitaţie publică, au fost adjudecate drepturile de proprietate asupra a 4 loturi, cu suprafața totală cumulativă de 0,5737 ha. Prețul inițial cumulativ al terenurilor adjudecate a fost de 2320000 lei, iar cel final, în urma adjudecării drepturilor la licitație, de 4870000 lei.

De asemenea, au fost propuse spre adjudecare drepturile de încheiere a contractelor de superficie asupra a 6 loturi, din care au fost adjudecate drepturile de superficie asupra a 3 loturi, cu suprafața totală cumulativă de 1,8689 ha. Prețul inițial pentru obţinerea drepturilor de superficie asupra terenurilor adjudecate a fost de 2180000 lei, iar cel final, în urma negocierilor la licitaţie, de 9920000 lei.