Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Depunerea cererilor pentru susținerea financiară a proiectelor culturale pentru anul 2023

   683

Primăria municipiului Chișinău informează despre depunerea cererilor/demersurilor privind solicitarea de a susține financiar proiectele culturale pentru anul 2023.

Cei interesați de o abordare corectă și respectuoasă în relațiile de colaborare, pot înainta solicitările la sediul Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei municipiului Chișinău, str. București, 68, etajul 6, bir. 601 sau pe adresa electronică: directia.cultura@pmc.md.

Dosarul depus trebuie să conțină următoarele compartimente:

1.     Demersul sau nota informativă înaintat de persoane fizice și/sau juridice în vederea susținerii financiare, cu menționarea obiectivelor proiectului și impactul cultural al acestuia;

2.     Regulamentul de organizare al proiectului cultural (schiță);

3.     Devizul de cheltuieli necesar pentru identificarea cuantumului cotei-părți de participare financiară a Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei municipiului Chișinău

Termen de înaintare a cererilor: 22.10.2022.

Administrația Direcției Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei municipiului Chișinău , persoană de contact - Gabriela Rusu, specialist principal, tel: 060334396; email: directia.cultura@pmc.md; (bir. 601).