Continuarea ședinței Comisiei juridice, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale

   2149

Vineri, 27.11.2015, la ora 14.00, va continua ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale a Consiliului municipal Chișinău, începută la data de 17.11.2015. La data nominalizată urmează a fi examinate pct. pct. 14-35 din ordinea de zi aprobată la data de 17.11.2015.