Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024”

   1867

Primăria Municipiului Chișinău informează că este propus spre consultare publică proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024”.

Documentul a fost elaborat în conformitate legislația în vigoare: Codul Fiscal al RM, Legea cu privire la comerțul interior, HG cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje, ținându-se cont de  propunerile de modificare a cotelor taxelor locale, aprobate prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 21/10 din 14.12.2022 pentru anul 2023, înaintate de Direcția generală economie, comerț și turism, Direcția generală mobilitate urbană, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale a Primăriei Municipiului Chișinău.

Prin proiectul de decizie se pun în aplicare taxele locale, cotele lor și înlesnirile fiscale pe teritoriul municipiului Chișinău pe anul 2024. Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care dispun de obiecte ale impunerii.

La recomandarea experților internaționali, începând cu anul 2021, în municipiul Chișinău a fost pus în aplicare mecanismul ajustării cotelor taxelor locale la rata inflației medii pe anul precedent: pentru perioada fiscală 2021 cotele au fost ajustate corespunzător ratei inflației pentru anii 2017-2019 (7,9%, 0,9%, 7,5%), 2022 – cu 3,8% (rata inflației pentru anul 2020) și, respectiv, 2023 – cu 5,1% (rata inflației pentru anul 2021).

Pentru anul 2023, în bugetul municipal Chișinău încasările taxelor locale au fost aprobate în sumă totală de 346.160.000 lei, ponderea încasărilor în veniturile aprobate ale bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 de la impozite și taxe constituie 12,2%.

Conform datelor BNM, rata medie a inflației pe anul 2022 a constituit 28,7%. Pentru a evita povara fiscală majoră asupra business-ului în cazul ajustării cotelor taxelor la acest indice, municipalitatea propune aplicarea ratei de creștere în mărime de 6%. 

Se propune ajustarea cu 6% a cotelor taxei de piață, taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, taxei pentru dispozitivele publicitare, taxei pentru amenajarea teritoriului, taxei de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul municipiului Chișinău, taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei), taxei de aplicare a simbolicii locale, taxei pentru parcare, taxei pentru cazare și taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) în regim de taxi.

Pentru perioadele fiscale 2021-2023, cotele taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale de microbuz au fost menținute la nivelul anului 2020. Pentru susținerea domeniului, ținând cont de situația critică care este în prezent în activitatea transportului de pe rutele municipale de microbuz, municipalitatea propune menținerea cotelor taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători la nivelul anului 2023.

Cotele la taxa pentru salubrizare, taxa pentru câini, sunt păstrate la nivelul cotelor aprobate pentru anul 2022 prin decizia CMC nr. 21/10 din 14.12.2022 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023” (cu modificările ulterioare).

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la 07.12.2023, ora 17:00, pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la adresa electronică: marina.andreeva.dgf@cmc.md. Persoană de contact Marina Andreeva, șef secție, Direcția generală finanțe, tel. (022) 22-27-01.

Documentul poate fi accesat pe pagina web oficială a Primăriei Chișinău – chisinau.md, modulul: Procesul Decizional/Consultare Publică: https://www.chisinau.md/ro/act_projects_details/anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-cu-privire-la-aprobarea-si-punerea-in-aplicare-a-taxelor-locale-pentru-anul-2024/495, precum și pe portalul guvernamental „particip.gov.md”, link: https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-cu-privire-la-aprobarea-si-punerea-in-aplicare-a-taxelor-locale-pentru-anul-2024/11550 .