Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de contabil

   3903


                                                   

                                      

                                          A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul  concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de contabil (specialist coordonator)

în Pretura sectorului Botanica

         În baza dosarelor candidaţilor examinate  şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 , Pretura sectorului Botanica anunţă  desfăşurarea probei scrise pe data de 12.01.2011 la ora 16.00 , biroul 505 în incinta Preturii.

Lista candidaţilor admişi la concurs:  

1.     Russu Liliana

2.     Cadabniuc Natalia